Om oss

Forum for spilltrender er opprettet av Lotteritilsynet på oppdrag fra Kulturdepartementet, og hadde sitt første møte i september 2017. Gruppen ble opprettet fordi dagens lovverk på pengespillområdet ikke er tilpasset den raske teknologiske utviklingen, og gruppens oppgave er å følge utviklingen av og dele kunnskap om spill i gråsonen mellom lotteri og pengespill. Gruppen vil i første omgang ha fire møter over en periode på to år.

Rapportering og oppdatering om arbeidet i gruppen vil primært bli publisert i denne bloggen, men også i andre kanaler dersom det er formålstjenlig. Det er per i dag ikke bestilt annen rapportering om arbeidet i gruppen.

Gruppen består av

  • Aline Schøn Papetti (Anders Sæve Obrestad tok over fra 2. mars 2018) fra Forbrukertilsynet
  • Khalid Ezat Azam fra Medietilsynet
  • Kris Munthe fra Barnevakten
  • Marianne Lerdahl som bransjerepresentant
  • Rune Mentzoni, forsker fra UiB
  • Torgeir Waterhouse fra IKT Norge
  • Trude G. Høgseth Felde fra Lotteritilsynet

Trygve Hermansen fra Lotteritilsynet er sekretariat.