Bør loot boxes reguleres?

De tre tilsynsmyndighetene som er representert i forum for spilltrender rapporterer å ha mottatt mange tips og spørsmål fra publikum om problemstillinger rundt loot boxes. Felles for myndighetene er målet om å verne sårbare grupper i samfunnet.

Er loot boxes gambling?

Lurer du på hva en loot box er? Er du passert 30 er du nok ikke alene om det. Om du da ikke spiller dataspill eller har barn som gjør det. En loot box er en innebygd forundringspakke som kan dukke opp i noen dataspill. Loot boxes kan komme i mange varianter, og det vil variere om den kan klassifiseres som gambling eller ikke.

Loot boxes kan være gambling. Flere medier har de siste månedene hatt oppslag om at Lotteritilsynet sier at loot boxes ikke regnes som gambling i Norge, men dette er i beste fall unyansert.

Lotteritilsynet ser at loot boxes er diskutert av pengespillmyndigheter i mange land. Definisjonen av gambling er ikke den samme i de forskjellige landene, så her kan ingen uten videre støtte seg til hva andre land har kommet frem til. Likevel er det interessant å se at flere land har konkludert i sine vurderinger av om loot boxes er gambling. Blant annet har Nederland og Belgia kommet frem til at loot boxes i noen dataspill er gambling. Nederland har bøtelagt dataspillutviklerne og satt en frist for betaling, mens Belgia sier de vil prøve med dialog før de eventuelt iverksetter sanksjoner. Flere lands pengespillmyndigheter gir uttrykk for at de er frustrerte over at det er vanskelig å komme i dialog med dataspillutviklerne, som naturlig nok ikke ønsker å bli forbundet med gambling.

I Norge er det Lotteritilsynet som forvalter norsk pengespillovgivning, som omfatter all gambling. Gamblingbegrepet omfatter ikke dataspill uten innskudd eller premier av økonomisk verdi. Loot boxes kommer i ulike varianter i de ulike dataspillene. Lotteritilsynet har ikke gjort en selvstendig vurdering av loot boxes opp mot den norske definisjonen av gambling.

Definisjonen av hva som er gambling finner du i lotteriloven § 1. Hvis det koster noe å delta, du kan vinne en premie og det er tilfeldig hvem som vinner, er det gambling.  Det er vurderingen av om det foreligger en premie av økonomisk verdi som er mest krevende.

Norges lover

Hva mener dataspillbransjen?

Den norske dataspillbransjen er delt i synet på loot boxes, og det er foreløpig ikke en enighet, eller en felles forståelse, om hvor grensene går mot pengespill. Internasjonalt har bransjen prøvd ut ulike inntjeningsmodeller de siste ti årene for å kompensere mot en svekket betalingsvilje hos spillerne til å betale full pris for et ferdig produkt. Flere av disse modellene baserer seg på at hele eller deler av spillet blir tilgjengeliggjort gratis eller til en lavere pris, og at de spillerne som ønsker det kan bruke mer penger for en økt opplevelse av spillet.

Det er viktig å definere begrepet loot boxes. Loot boxes kan være alt fra kister som kan åpnes underveis i et spill til FIFA Ultimate Team cardpacks (fotballkort). Enhver «lykkepose» eller mulighet til å spinne hjulet kan omtales som en loot box, selv om kistene nok er de vanligste.

Dataspill mus

Avhengighetsskapende loot boxes

I forskningssammenheng er fenomener som loot boxes et ferskt fenomen som er lite sett på. Psykologisk sett er loot boxes veldig nært beslektet med for eksempel skrapelodd, men med kanskje enda kraftigere mekanismer som frister til stadig nye kjøp ettersom åpningene av lootbokser gjerne følges av engasjerende lyd og animasjoner som signaliserer til hjernen om du er i ferd med å få noe du ønsker deg. Hvorvidt innholdet i loot boxes kan omformes til penger er egentlig ikke så interessant i dette bildet, de virtuelle gjenstandene man kan få er i seg selv verdifulle for spillerne. Noe som nok vil bli undersøkt i forskning som kommer er hvorvidt kjøp av loot boxes eller eksponering for andre mekanismer i grenselandet mellom data- og pengespill, kan være en slags rekrutteringsarena for senere deltakelse i mer tradisjonelle former for pengespill.

Kjøpepress i dataspill

Forbrukertilsynet har mottatt flere tips fra forbrukere vedrørende «loot boxes» i dataspill og andre elektroniske spill. Disse tipsene kommer ofte fra foreldre som reagerer på at denne praksisen finnes i spill som mange barn og unge spiller, og at praksisen skaper et stort kjøpepress. Forbrukertilsynet har ikke hatt konkret saksbehandling innenfor dette temaet, men reklame rettet mot barn er på agendaen for 2018, og dette er noe Forbrukertilsynet opplyser at de følger med på. Reglene for markedsføring vurderes strengere når reklame er rettet mot barn, eller kan ses eller høres av barn. Barn skal ikke bli utsatt for direkte kjøpsoppfordringer eller andre former for ulovlig markedsføring.

Ingen lovregulerte aldersgrenser i dataspill

I Norge har vi ingen særlover som regulerer dataspill. Derfor er den eksisterende aldersmerkingen på dataspill kun en forbrukeranbefaling, og ingen lovfestet aldersgrense. Aldersanbefalingene på dataspill settes av bransjeorganet PEGI (Pan European Game Information) for store deler av Europa. I PEGIs vurderingssystem finnes det et kriterium for gambling og gambling-lignende aktiviteter som høyner aldersanbefalingen på dataspill og gir dem et innholdssymbol. Kriteriet omhandler derimot kun aktiviteter som lærer opp eller oppmuntrer spilleren til å gamble eller vedde penger i virkelige pengespill. Et konkret eksempel er poker i western-spillet Red Dead Redemption, som oppfyller kriteriet ved å lære opp spilleren i poker. Loot boxes er per dags dato ikke inkludert i denne definisjonen. PEGIs standpunkt er at de selv ikke kan klassifisere loot boxes og andre aktiviteter som gambling, før nasjonale myndigheter selv har gjort det. I et land som Norge ville det å klassifisere loot boxes som gambling i utgangspunktet gjort produktet ulovlig og uansett ført til at PEGI-merkingen ville blitt overflødig.