Skal følge med på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet

Forum for spilltrender skal dele kunnskap om spill i gråsonen mellom dataspill og pengespill til myndigheter, spillere, foreldre og andre interesserte.

(Fra venstre: Rune Mentzoni, Khalid Ezat Asam, Trygve Hermansen, Trude H. Felde, Anders S.Obrestad, Marianne Lerdahl og Torgeir Waterhouse. Kris Munthe fra Barnevakten var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Av Trude G. Høgseth Felde

Forum for spilltrender ble etablert i fjor høst og har allerede hatt to møter. Denne bloggen er opprettet for å dele kunnskap. Slik får også du muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål om vårt arbeid. Det kan gi oss nyttig informasjon og kunnskap i vårt arbeid. Vi vil fra hvert møte dele våre diskusjoner og refleksjoner på bloggen.

Dagens lovverk på pengespillområdet er ikke tilpasset den raske teknologiske utviklingen. Sosiale nettverksspill, dataspill og pengespill er i ferd med å smelte sammen. Disse utfordringene pekte Hamar-utvalget på allerede i 2014 med rapporten «Grenselause pengespel – krev ny teknologi ny regulering?» Hva har skjedd siden den gang?

Følge utviklingen og dele kunnskap

I februar 2016 mottok Lotteri- og stiftelsestilsynet sitt årlige «tildelingsbrev» fra departementet. Begrepet tildelingsbrev er nok godt kjent for de som jobber i offentlig sektor, men et tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Oppgaven i tildelingsbrevet lød:

«… tilsynet skal (…) Etablere en tverrfaglig gruppe sammensatt av Lotteritilsynet, Forbrukerombudet, Medietilsynet og representanter for forskning, bransje og teknologi. Gruppen skal følge utviklingen av og dele kunnskap om sosiale nettverkspill og digital og virtuell valuta».

 Med andre ord en omfattende oppgave. I desember 2016 inviterte Lotteritilsynet deltakere til gruppa, og den fikk følgende sammensetning:

 • Aline Schøn Papetti (Anders Sæve Obrestad tok over fra 2. mars 2018) fra Forbrukertilsynet
 • Khalid Ezat Azam fra Medietilsynet
 • Kris Munthe fra Barnevakten
 • Marianne Lerdahl som bransjerepresentant
 • Rune Mentzoni, forsker fra UiB
 • Torgeir Waterhouse fra IKT Norge
 • Trude G. Høgseth Felde fra Lotteritilsynet
 • Trygve Hermansen fra Lotteritilsynet er sekretariat

Mandatet må tolkes bredt

Forum for spilltrender må jobbe dynamisk. Teknologien er en pådriver på dette feltet, og nye spillformer kommer stadig til. Mandatet må derfor tolkes vidt, slik at viktige tema som dukker opp underveis ikke blir utelatt. Vi har derfor tolket mandatet slik:

 • Forum for spilltrender må holde seg oppdatert på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet.
 • Forum for spilltrender må følge med på utviklingen av sosiale nettverksspill, dataspill, andre elektroniske spill samt digital og virtuell valuta. Gruppen må også se på koblingen mellom penger og elektroniske spill.
 • Forum for spilltrender må dele kunnskap om utviklingen av sosiale nettverksspill, dataspill og andre elektroniske spill og formidle denne kunnskapen til allmennheten, og særlig til spillere, foreldre og politikere.
 • Forum for spilltrender skal være en arena for å ta opp problemstillinger knyttet til spill som inneholder elementer av både dataspill og pengespill og derfor havner i en «gråsone» eller mellom ansvarsområdene til ulike myndighetsorgan.

Vi ser fram til å følge utviklingen på spilltrender og dele vår kunnskap. Følg med på bloggen fremover og kom gjerne med innspill til tema vi bør ta opp. Loot boxer har vi allerede vært innom og en egen blogg om dette temaet kommer.

2 kommentarer til «Skal følge med på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet»

 1. Omtrent alle MMORPG er vel omfattet av dette. Også de som har eksistert i mange år.

  Hvor mange liv og familieskjebner har vel ikke egentlig Everquest og World of Warcraft på samvittigheten? Pluss CS og diverse andre spill.

  Dette burde vært lovregulert for 25 år siden. Mange kunne vært redder da, som heller gikk en tragisk skjebne.

  1. Jeg er thai jeg kjønner ikke helt hva det skal betyr, tenker bare kanskje den skal virker bra ikke anen det

Legg inn en kommentar