Skal følge med på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet

Forum for spilltrender skal dele kunnskap om spill i gråsonen mellom dataspill og pengespill til myndigheter, spillere, foreldre og andre interesserte.

(Fra venstre: Rune Mentzoni, Khalid Ezat Asam, Trygve Hermansen, Trude H. Felde, Anders S.Obrestad, Marianne Lerdahl og Torgeir Waterhouse. Kris Munthe fra Barnevakten var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Av Trude G. Høgseth Felde

Forum for spilltrender ble etablert i fjor høst og har allerede hatt to møter. Denne bloggen er opprettet for å dele kunnskap. Slik får også du muligheten til å komme med innspill og stille spørsmål om vårt arbeid. Det kan gi oss nyttig informasjon og kunnskap i vårt arbeid. Vi vil fra hvert møte dele våre diskusjoner og refleksjoner på bloggen.
Fortsett å lese «Skal følge med på den teknologiske utviklingen på spillmarkedet»